Služby

Nabízím Vám následující služby

poskytování daňového a účetního poradenství především ve věcech daní, odvodů, poplatků a ve věcech s nimi souvisejících, konkrétně:
 
VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE
- evidence pířjmů a výdajů
- evidence majetku
- přiznání k dani z přidané hodnoty
- daňová závěrka
- dle požadavků klienta výsledků hospodaření v průběhu roku
 
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
- kompletní zpracování účetnictví
- evidence majetku
- zpracování podkladů pro daňová přiznání
- zpracování účetních výkazů a sestav
- zpracování účetní závěrky
 
ZPRACOVÁNÍ MZDOVÉ AGENDY
- personální evidence kompletní zpracování účetnictví
- zpracování pracovněprávních dokumentů
- zpracování měsíčních mezd
- podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků
- výplatní listiny
- příkazy k úhradě
- roční zúčtování a roční závěrka
- zastoupení při kontrolách
 
EKONOMICKÉ PORADENSTVÍ
- finanční analýza
 
LEKTORSKÁ ČINNOST
- kurzy podvojeného účetnictví
- kurzy daňové nadstavby